OBCHODNÍ PODMÍNKY

!!OD 1.3.2017 NENÍ MOŽNO NA PRODEJNĚ PLATIT V HOTOVOSTI ANI PLATEBNÍ KARTOU!!

Pouze platba převodem a poté osobní odběr 

 

 

  

Dokumenty ke stažení:


- Formulář na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech od koupě

- Reklamační protokol ke stažení ZDE

 

***** OBCHODNÍ PODMÍNKY *****

 

 


 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Prodejce a provozovatel internetového obchodu a zodpovědná osoba

Název: Prozani s.r.o.

Sídlo: Příborská 517 , 19900 Praha 9
IČO: 24309494,
DPH: Nejsme plátci DPH.


Odpovědná osoba: Andrea Křížová, andrea_krizova@yahoo.com

tel: 773650660 (PO - CT 9 - 16.00) ne SMS !!!!
E-mail: hrackyzpohadek@gmail.com


reg. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 195243

 

SKLAD výdejní místo osobního odběru při platbě předem na účet:

Sídlo: Tupolevova 515, Praha 9 Letňany 

google maps 50.131727, 14.508167

dobu vyzvednuti pouze po tel. domluve
na tel. č.: 773650660

 

Náš e-shop nepříjmá platby v hotovosti ani kartou - podle zákona tak nepodléhá EET .

 Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě HRACKYZPOHADEK.cz. Ještě než si u nás objednáte zboží, přečtěte si prosím tyto podmínky, objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího se sídlem Příborská 517, Praha 9, IČ 24309494 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Zboží Disney original - zboží dovážíme přímo od výrobce Disney z Velké Británie, proto se odesílá hromadná objednávka našemu dodavateli vždy v neděli (ve výjimečných případech jednou za 14 dní, tato informace je vždy u produktu u dostupnosti zboží). Zboží máme na skladě cca do 10-14ti dnů od odeslání hromadné objednávky, poté jsou objednávky distribuovány dle vybrané dopravy.

 

Vymezení pojmů
Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále jen spotřebitel) a kupující, který je podnikatel (dále jen podnikatel).
Spotřebitel je takový kupující zákazník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tj. je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky k nepodnikatelským účelům. Vztahy neupravené obchodními podmínkami mezi spotřebitelem a prodávajícím se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Podnikatel je takový kupující zákazník, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání. Vztahy neupravené obchodními podmínkami mezi takovým zákazníkem a prodávajícím se řídí obchodním zákoníkem.

 

Všeobecná ustanovení


Prodávající není plátcem DPH.
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.
Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v přehledu na konci těchto obchodních podmínek. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby
Kupujícím může být fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.hračkyzpohadek.cz (dále jen kupující)
Vztahy, vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné (dále jen obchodní podmínky), a dále příslušnými právními předpisy, zejména pak zákony č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a č. 634/1992 Sb.(o ochraně spotřebitele)
V případě, že dojde k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - jinou právnickou nebo fyzickou osobou, (dále jen kupující - podnikatel), řídí se jejich vzájemný vztah zákonem č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník, v platném znění) a přiměřeně též těmito obchodními podmínkami. V tomto případě však není kupující nepovažován za spotřebitele a nemá tak právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.
Kupující odesláním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Kupující dále stvrzuje, že se s nimi řádně seznámil, jsou mu naprosto srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Kupující zároveň stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných příplatků za přepravu zboží (dále jen dopravné), a ustanovení ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky.
Fotografie zobrazené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží, nicméně vzhledem k různým typům monitorů a různým nastavením barev monitorů, se mohou barvy produktů na obrázcích lišit od skutečných barev zboží.

 

Předmět smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy (vzniká v den odeslání řádné objednávky)vzniká prodávajícímu v souladu s těmito obchodními podmínkami závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
Předmětem objednávky může být pouze zboží z nabídky internetového obchodu www.hrackyzpohádek.cz
Prodávající se zavazuje aktualizovat nabídku internetového obchodu, tak aby nabídka odpovídala jeho faktické nabídce. Pokud bude předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu, bude kupující ze strany prodávajícího vyrozuměn.
Popis zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.hrackyzpohadek.cz, funkce, technické údaje, parametry, rozměry, váha, kapacita a ostatní uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců, dodavatelů zboží a osobního překontrolování. Všechny uváděné informace jsou podle aktuálních dostupných údajů od výrobců, dodavatelů a jsou průběžně kontrolovány. Přesto však nelze jejich přesnost zcela garantovat a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnosti uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

 

Objednání zboží a potvrzení objednávky,


Řádná objednávka zboží učiněná kupujícím je považována za návrh k uzavření smlouvy, jenž je účinný vůči prodávajícímu od okamžiku, kdy je mu tento návrh doručen.
Objednávka musí obsahovat přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.
Kupující je oprávněn učinit objednávku prostřednictvím internetového obchodu www.hrackyzpohadek.cz
Před konečným odesláním objednávky má kupující vždy možnost objednávku zkontrolovat a stornovat nebo opravit. Před konečným odesláním objednávky je vždy seznámen s konečnou částkou k úhradě včetně nákladů na doručení zboží.
Kupní smlouva se považuje za uzavřenou v den odeslaní objdnávky.
Prodávající potvrdí kupujícími objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.
Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.
Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení nejdéle však do 24hod. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.
Objednávka může být stornována zasláním e-mailu do max. 24 hodin od zaslání objednávky.
Dojde-li ke stornování objednávky kupujícím nebo dojde-li k zániku objednávky z jiného důvodu v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody) kupujícímu do 7 dnů ( sedmi dnů) od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení. Odstoupení od smlouvy pro fyzické osoby se řídí Občanským zákoníkem (§ 53 odst. 7), pro právnické osoby Obchodním zákoníkem.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či odmítnout objednávku v případě, že není možné zajistit objednané zboží, v případě nesprávně či neúplně vyplněné objednávky zboží, v případě, že kupující opakovaně nedostál svým závazkům z jiné objednávky. O těchto skutečnostech je prodávající povinen kupujícího bez odkladu informovat. Pokud již kupující uhradil kupní cenu nebo její část, bude mu prodávajícím vrácena.
Zboží zasíláme v rámci ČR.
Na Slovensko pouze při platbě předem (částka připsaná na účet musí být v plné výši). jakmile obdržíme platbu pote dle datumu hromadné objednavky dané zboží objedname a dodáme dle doby dodání !!!!

 

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží není skladem ani u dodavatele nebo se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet.

 

Cena a platba


Cena zboží objednaného kupujícím se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu hrackyzpohadek.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Ceny zboží uvedené na webových stránkách zahrnují DPH v zákonné sazbě, není-li u konkrétního zboží výslovně uvedeno jinak.
K ceně zboží bude prodávajícím připočtena částka za přepravu zboží na místo určené kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit za podmínek bodu 7. obchodních podmínek.
Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny takto:
a) dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží nebo České poště s.p.)
c) bankovním převodem - údaje pro platbu budou automaticky vygenerovány při ukončení objednávky.
Náš e-shop nepříjmá platby v hotovosti ani kartou - podle zákona tak nepodléhá EET
Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově v provozovně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li mezi kupujícím a prodávajícím písemně dohodnuto jinak.
V případě volby platby převodem je, pro dodržení expedic, nezbytné připsání platby do 5 pracovních dnů od vytvoření objednávky. Po uplynutí této doby je kupujícímu zaslán připomínkový e-mail s podklady pro jeho platbu. Pokud kupující neuhradí částku v plné výši do dalších 5-ti pracovních dnů, je jeho objednávka automaticky bez dalšího upozornění stornována.
Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad je vždy přiložen k zaslané zásilce. V případě, že faktura není součástí balíku, má kupující možnost vyžádat zaslaní faktury prostřednictvím e-mailu na hrackyzpohadek@gmail.com
Ceny zboží, v nabídce internetového obchodu hrackyzpohadek.cz, označené jako výprodej či akce jsou platné do vyprodání zásob.

 

Doručování zboží


Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 20 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.
V případě, že má prodávající zboží vedené "na dotaz". Zavazuje se prodávající upřesnit kupujícímu přesnější dostupnost v potvrzení objednávky.
Zboží označené počtem dnů je zpravidla dostupné v uvedené v časovém termínu.
V případě, že má prodávající zboží vedené "není skladem" je zboží momentálně nedostupné.
Při platbě převodem na účet se prodávající zavazuje zboží odeslat nejpozději do 2 pracocních dnů od přijetí platby, nebo po naskladnění všech položek z objednávky.
Není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto jinak, jsou objednávky expedovány kompletní v termínu podle nejdelší dostupnosti objednané zboží.
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.
Po odeslání zásilky Vás o této skutečnosti budeme informovat mailem, který bude obsahovat i číslo zásilky, podle kterého je možno její pohyb sledovat v aplikaci Sledování zásilek (Track&Trace) na stránkách České pošty nebo na bezplatné telefonní lince 800 177 889. Informace o dodání nebo stavu zásilky jsou zde dostupné nejpozději následující den po dni podání zásilky.

 

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel podle bodu 1., je povinen objednané zboží přijmout a zkontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zákazník zjistí poškození až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího.
Kupujícímu – spotřebiteli doporučujeme při převzetí zboží obdobný postup, jeho nedodržením ovšem není nijak dotčeno právo spotřebitele na reklamaci. Pokud je při přebírání zboží zásilka viditelně poškozena (tj. i obal), doporučujeme ji nepřebírat, aby se co nejrychleji vrátila k nám. V tom případě nás prosíme informujte o příchodu poškozené zásilky a o jejím nepřevzetí z důvodu viditelného poškození. Pokud není zásilka viditelně poškozena, ale po rozbalení zjistíte, že její obsah je poškozen, je potřeba ihned (nutno do dvou dnů) podat reklamaci u Vaší doručovací pošty a samozřejmě nás rovněž bez prodlení informujte.
Odpovědnost za škody vzniklé při přepravě nese přepravce

 

Nevyzvednutá dobírka

Všechny skutečnosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem.

 

UPOZORNĚNÍ:

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud objednávka zaslaná na dobírku, nebude zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulaci se zásilkou (tzv.vyzvednutí zásilky, opětovné uvedení do prodeje, znovunaskladnění, náklady spojené s doručením, objednáním atd ).

Upozorňujeme, že veškeré neuhrazené pohledávky, budou postoupeny našemu právnímu oddělení k vymáhání, v tomto případě budete hradit nejen náklady za nevyzvednutou dobírku, ale i veškeré náklady s tím spojené. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami.

 

Zboží zasílané na dobírku a opakované zaslání zboží

Nepřevzetí zásilky s objednaným zbožím není odstoupením od smlouvy. V případě, že zákazník nevyzvedne zásilku odeslanou na dobírku, bude mu v případě jeho zájmu o opětovné doručení zásilky připočítána k celkové částce i částka za předchozí marné odeslání zásilky a budeme požadovat úhradu celé částky předem na účet.

 

 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy


1.Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

2.O vrácení zboží nás prosím informujte na e-mailové adrese: hrackyzpohadek@gmail.com

3. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

4. Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu podávajícího uvedenou v kontaktech. Zboží je možno po předchozí dohodě vrátit i osobně.

5. Zboží kupující odešle pouze jako doporučená zásilka nebo doporučený balík bez dobírky na adresu prodavajícího uvedenou v kontaktech. 


6. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě společně s formulářem o odstoupení smlouvy a daňovým dokladem/ fakturou na výše uvedenou adresu firmy

7. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží 

Dokumenty ke stažení:

- Formulář na odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech od koupě


Ustanovení § 1832 odst. 4 nového občanského zákoníku uvádí, že „odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující -spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.
Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

Zákonná odpovědnost prodávajícího (za soulad dodaného zboží s kupní smlouvou a za vady, které se vyskytnou v záruční době)


Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součástNení-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
U použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamenánepodstatné porušení smlouvy(bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použit

 

 

Vyřízení reklamace

REKLAMAČNÍ PROTOKOL PRO VYTISKNUTÍ SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí věci Kupujícím. Takto smluvně poskytnutá záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.
2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Nelze používat poškozenou věc. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
3. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let (není-li u zboží uvedeno jinak) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), 
lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Taktéž může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
5. Prodávající není povinen nároku spotřebitele vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
6. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.
7. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
8. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
9. Při převzetí zboží je kupující povinen zboží překontrolovat a jakékoliv závady způsobené přepravou neprodleně řešit s přepravcem (sepsat reklamační protokol). Prodávající nenese zodpovědnost za škody způsobené přepravcem.
10. Reklamace vyřizujeme bez zbytečného prodlení, nejdéle však v zákonné lhůtě do 30 dnů.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů


V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu §419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz.Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20 n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra vzemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem.

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

 

 

Ochrana osobních dat


Prohlášení o ochraně osobních údajů

zákazníků internetového obchodu - www.hrackyzpohadek.cz:

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a

Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a

o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

(dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění

kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností

prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zpracováním údajů">zvláštního dokumentu.

Zasady ochrany osobních údajů - zde

 

 

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 2.2.2015.


***************************************************************************************************

 

ZBOŽÍ skladem ODESÍLÁME NEJDÉLE DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ OD PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY (DOBÍRKA) NEBO PŘIJETÍ PLATBY NA NÁŠ ÚČET (PLATBA PŘEDEM).

DOBA DORUČENÍ JE ZÁVISLÁ NA ČESKÉ POŠTĚ, OBVYKLE 1-4 PRACOVNÍ DNY, DLE DRUHU ZÁSILKY.

 

V PŘÍPADĚ CHYBNĚ ZVOLENÉ ČÁSTKY ZA DORUČENÍ / POŠTOVNÉ SI VYHRAZUJEME PRÁVO POŠTOVNÉ UPRAVIT NA SPRÁVNOU ČÁSTKU

 

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
ČESKÁ POŠTA vel S
Délka nejdelší strany do 50 cm. O termínu doručení Vás bude pošta informovat SMS. POUZE ČR
130,00 Kč ZDARMA
ČESKÁ POŠTA pouze ČR
O termínu doručení Vás bude pošta informovat SMS. Pošta garantuje doručení druhý den po odeslání.
180,00 Kč ZDARMA
BALÍKOVNA ČR
pouze ČR
70,00 Kč ZDARMA
ZÁSILKOVNA ČR
Vyzvednutí zásilky na vámi vybraném výdejním místě Zásilkovny. Obvyklá doba doručení 2 pracovní dny od odeslání z našeho e-shopu. Zásilka může být vyzvednuta až po přijetí SMS nebo e-mailu s potvrzením, že zásilku můžete vyzvednout. Součástí zprávy bude kód, který potřebujete pro vyzvednutí zásilky. (Maximální hmotnost zásilky 5 kg)
90,00 Kč ZDARMA
ZÁSILKOVNA přeprava domů ČR
(doba dodani je proto o neco delsi) Nejlevnější doručení na adresu pouze v ČR
120,00 Kč ZDARMA
SLOVENSKO přepravní služba
Doba doručení do cca 4 pracovních dnů od odeslání. NELZE ODESLAT NA DOBÍRKU (Maximální hmotnost zásilky 5kg)
199,00 Kč ZDARMA
SLOVENSKO - zásilkovna
Vyzvednutí zásilky na vámi vybraném výdejním místě Zásilkovny. Obvyklá doba doručení 3 pracovní dny od odeslání z našeho e-shopu. NELZE ODESLAT NA DOBÍRKU (Maximální hmotnost zásilky 5 kg)
149,00 Kč ZDARMA
OSOBNÍ ODBĚR na Praze 9
pouze PLATBA předem na účet (ne dobírka) !!!!! osobní odběr na vydejnim miste Tupolevova 515, Praha 9 (max. do 5 dnů)
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
DOBÍRKA pouze ČR
částku za zboží zaplatíte na pobočce zasilkovny nebo přímo přepravci. NEPLATI PRO OSOBNI ODBER na P9!!!
30,00 Kč
Platba předem na účet ČR, SK
PROSÍM NEPLATTE nic dopředu, ale až bude vyzváni ze máme zboží skladem !!!
BEZ POPLATKU

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF